HEANUY SHOP

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

 

  สามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้ค่ะ

 

  เฮียนุ้ยช็อป HEANUY SHOP
 
        02-5832035  
  08-0777-5770 , 08-8666-3324

    ID : heanuy
 

     E-mail : heanuy@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb ธนาคารไทยพาณิชย์
เชิญฉัตร จันทร
334-2-37935-9
ออมทรัพย์
ktb ธนาคารกรุงไทย
เชิญฉัตร จันทร
110-0-24533-2
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
เชิญฉัตร จันทร
643-2-04592-5
ออมทรัพย์